صفحه اصلیمشتری خدمات ,خوش آمدید.شما اینجا هستید: سروشان ابزای قدرتمند در تحقق ایده ها و خلاقیت های شما1401/09/17ورود به سیستم
کد خبر: 63تاریخ انتشار خبر: 07/08/1401 - 14:59تعداد بازدید: 5724

سروشان ابزای قدرتمند در تحقق ایده ها و خلاقیت های شما


سروشان ابزای قدرتمند در تحقق ایده ها و خلاقیت های شما در مدیریت خدمات پس از فروش سروشان ابزای قدرتمند در تحقق ایده ها و خلاقیت های شما در مدیریت خدمات پس از فروش سروشان ابزای قدرتمند در تحقق ایده ها و خلاقیت های شما در مدیریت خدمات پس از فروش

فلاتر (انگلیسیflutter‎) یک واسط کاربری کیت توسعه نرمافزار متنباز است که توسط گوگل طراحی و ساخته شدهاست. فلاتر برای توسعه برنامههای کاربردی برای سکوهای اندروید، آیاواس، مایکروسافت ویندوز، مکاواس، لینوکس، گوگل فیوشا[5] و وب استفاده میشود.

اولین نسخه فلاتر با اسم رمز «آسمان» و بر روی سیستمعامل اندروید اجرا میشد. از فلاتر در سال 2015 در همایش توسعه دهندگان دارت با هدف اعلام شده که قادر به ارائه مداوم با سرعت 120 فریم در ثانیه است، رونمایی شد.[6] در جریان نطق اصلی روزهای توسعهدهندگان گوگل در شانگهای، گوگل نسخه 2 پیش نمایش فلاتر را منتشر کرد که آخرین نسخه بزرگ قبل از فلاتر 1?0 است. در 4 دسامبر 2018، فلاتر 1?0 در مراسم زنده فلاتر منتشر شد که اولین نسخه پایدار این چهارچوب را نشان میدهد.[7] در 11 دسامبر 2019 فلاتر 1?12 در رویداد flutter interactive منتشر شد.

فلاتر (انگلیسیflutter‎) یک واسط کاربری کیت توسعه نرمافزار متنباز است که توسط گوگل طراحی و ساخته شدهاست. فلاتر برای توسعه برنامههای کاربردی برای سکوهای اندروید، آیاواس، مایکروسافت ویندوز، مکاواس، لینوکس، گوگل فیوشا[5] و وب استفاده میشود.

اولین نسخه فلاتر با اسم رمز «آسمان» و بر روی سیستمعامل اندروید اجرا میشد. از فلاتر در سال 2015 در همایش توسعه دهندگان دارت با هدف اعلام شده که قادر به ارائه مداوم با سرعت 120 فریم در ثانیه است، رونمایی شد.[6] در جریان نطق اصلی روزهای توسعهدهندگان گوگل در شانگهای، گوگل نسخه 2 پیش نمایش فلاتر را منتشر کرد که آخرین نسخه بزرگ قبل از فلاتر 1?0 است. در 4 دسامبر 2018، فلاتر 1?0 در مراسم زنده فلاتر منتشر شد که اولین نسخه پایدار این چهارچوب را نشان میدهد.[7] در 11 دسامبر 2019 فلاتر 1?12 در رویداد flutter interactive منتشر شد.

فلاتر (انگلیسیflutter‎) یک واسط کاربری کیت توسعه نرمافزار متنباز است که توسط گوگل طراحی و ساخته شدهاست. فلاتر برای توسعه برنامههای کاربردی برای سکوهای اندروید، آیاواس، مایکروسافت ویندوز، مکاواس، لینوکس، گوگل فیوشا[5] و وب استفاده میشود.

اولین نسخه فلاتر با اسم رمز «آسمان» و بر روی سیستمعامل اندروید اجرا میشد. از فلاتر در سال 2015 در همایش توسعه دهندگان دارت با هدف اعلام شده که قادر به ارائه مداوم با سرعت 120 فریم در ثانیه است، رونمایی شد.[6] در جریان نطق اصلی روزهای توسعهدهندگان گوگل در شانگهای، گوگل نسخه 2 پیش نمایش فلاتر را منتشر کرد که آخرین نسخه بزرگ قبل از فلاتر 1?0 است. در 4 دسامبر 2018، فلاتر 1?0 در مراسم زنده فلاتر منتشر شد که اولین نسخه پایدار این چهارچوب را نشان میدهد.[7] در 11 دسامبر 2019 فلاتر 1?12 در رویداد flutter interactive منتشر شد.

فلاتر (انگلیسیflutter‎) یک واسط کاربری کیت توسعه نرمافزار متنباز است که توسط گوگل طراحی و ساخته شدهاست. فلاتر برای توسعه برنامههای کاربردی برای سکوهای اندروید، آیاواس، مایکروسافت ویندوز، مکاواس، لینوکس، گوگل فیوشا[5] و وب استفاده میشود.

اولین نسخه فلاتر با اسم رمز «آسمان» و بر روی سیستمعامل اندروید اجرا میشد. از فلاتر در سال 2015 در همایش توسعه دهندگان دارت با هدف اعلام شده که قادر به ارائه مداوم با سرعت 120 فریم در ثانیه است، رونمایی شد.[6] در جریان نطق اصلی روزهای توسعهدهندگان گوگل در شانگهای، گوگل نسخه 2 پیش نمایش فلاتر را منتشر کرد که آخرین نسخه بزرگ قبل از فلاتر 1?0 است. در 4 دسامبر 2018، فلاتر 1?0 در مراسم زنده فلاتر منتشر شد که اولین نسخه پایدار این چهارچوب را نشان میدهد.[7] در 11 دسامبر 2019 فلاتر 1?12 در رویداد flutter interactive منتشر شد.
نام:
آدرس پست الکترونیکی:
نظر: *
 
Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 
Powered By Sorooshan Co